Diario de Tarragona - 18/10/1888, Pàgina 1
Pàgina  1
Diario de Tarragona - 18/10/1888, Pàgina 2
Pàgina  2
Diario de Tarragona - 18/10/1888, Pàgina 3
Pàgina  3
Diario de Tarragona - 18/10/1888, Pàgina 4
Pàgina  4