Una part dels fons de publicacions periòdiques conservades a la Biblioteca Hemeroteca Municipal poden ser consultades a través d'internet.

Actualment disposem de 97 capçaleres de publicacions de diversa periodicitat que representen més de 366.000 planes digitalitzades. Cronològicament abasten el període comprès entre el dia 1 de novembre de 1808, en què apareix el primer Diario de Tarragona i el març de 2011. A banda de les principals publicacions del segle XIX, destaca la premsa apareguda durant la Segona República, la Guerra Civil i els inicis del Franquisme.

Es pot fer una recerca simple sobre totes les publicacions o una cerca avançada per data o per paraula i sobre les publicacions seleccionades. Està previst anar incorporant noves capçaleres a mesura que es vagin digitalitzant.

 
 
 

PREMSA DIGITALITZADA

 Cercar 
Cerca per paraula o frase:
Què?
O bé, les següents paraules: 
I que NO incloguin les següents paraules: 

Selecciona l'espai cronològic
Tot l'arxiu En la data exacta de     /     /   
Al llarg de l'any    Des de     fins  

Selecciona Publicacions
En tot el fons   En les publicacions seleccionades.
LocalitatsPublicacions

Com?
Resultats ordenats:  Resultats per pàgina:  
 
Està consultant 382.325 pàgines de premsa digitalitzada.
 • ¡Campeones...! (1947 – 1947)
 • Acció (1936 – 1937)
 • Agrupació Excursionista Fotogràfica (1928 – 1931)
 • Agrupació Excursionista Ginesta (1929 – 1936)
 • Album, El (1895 – 1896)
 • Analizador Tarraconense, El (1823 – 1823)
 • Antorcha, La (1919 – 1919)
 • Atalaya (1902 – 1904)
 • Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera, El (1879 – 1896)
 • Avançada (1933 – 1933)
 • Bloque, El (1929 – 1929)
 • Boletín de Información Municipal de la ciudad de Tarragona (1969 – 1974)
 • Boletín Provincial de Educación (1951 – 1957)
 • Butlletí d'Informació Municipal (1979 – 1981)
 • Butlletí de l'Associació d'Empleats Municipals (1934 – 1935)
 • Butlletí del Foment de la Sardana l'Harmonia (1931 – 1936)
 • Butlletí secció excursionista de l'Ateneu (1918 – 1920)
 • Camp de Tarragona, El (1923 – 1923)
 • Camp de Tarragona, Lo (1900 – 1906)
 • Catalònia (1935 – 1936)
 • Catalunya Nova (1907 – 1913)
 • Ceda, La (1935 – 1935)
 • Correo de la Provincia, El (1892 – 1896)
 • Cossetania (1935 – 1936)
 • Diari de Tarragona (1932 – 1938)
 • Diario de Tarragona (1808 – 1932)
 • Diario del Comercio (1892 – 1910)
 • Diario Español (1974 – 1974)
 • Diario Español (1939 – 1975)
 • Diario Mercantil de Avisos y Noticias (1856 – 1859)
 • Diario Mercantil, Político y Militar (1814 – 1814)
 • Diario militar, político y mercantil de la ciudad de Tarragona (1814 – 1814)
 • Diario político y mercantil de la ciudad de Tarragona (1820 – 1820)
 • Dilluns (1933 – 1933)
 • Eco de la Provincia, El (1885 – 1886)
 • El Magisterio Tarraconense (1925 – 1927)
 • El Magisterio tarraconense (1928 – 1928)
 • El Quite (1925 – 1925)
 • Endavant (1937 – 1937)
 • Faro del Francolí, El (1844 – 1846)
 • Ferrocarril, El (1892 – 1892)
 • Francolí, El (1893 – 1896)
 • Fraternidad Republicana (1903 – 1903)
 • Frente Antifascista (1936 – 1936)
 • Front Antifeixista (1936 – 1936)
 • Front Popular (1936 – 1936)
 • Garra (1944 – 1948)
 • Gent Jove (1902 – 1902)
 • Gong (1945 – 1945)
 • Grup excursionista muntanyenc (1934 – 1959)
 • Gubernamental, El (1886 – 1887)
 • Guión (1946 – 1956)
 • Heraldo Republicano (1932 – 1932)
 • Información. Revista mensual de fomento (1928 – 1929)
 • Justicia, La (1902 – 1906)
 • Juvenia (1921 – 1921)
 • La Veterinaria tarraconense (1905 – 1905)
 • Llibertat (1936 – 1938)
 • Mercantil, El (1887 – 1892)
 • Mercurio (1924 – 1925)
 • Municipio, El (1890 – 1890)
 • Nivel, El (1890 – 1890)
 • Nostra revista (1921 – 1922)
 • Opinión, La (1875 – 1904)
 • Orden, El (1883 – 1898)
 • Pabellón Liberal, El (1890 – 1894)
 • Patria (1925 – 1930)
 • Patria. Revista literaria (1900 – 1903)
 • Por Él! (1946 – 1956)
 • Por ËL! (1952 – 1954)
 • Prensa Libre, La (1868 – 1868)
 • Provincia de Tarragona, La (1887 – 1889)
 • Provincia, La (1889 – 1891)
 • Renovació (1914 – 1919)
 • Restaurador, El (1886 – 1886)
 • Revista agrícola (1935 – 1935)
 • Sufragio, El (1884 – 1885)
 • Tarde, La (1927 – 1930)
 • Tarraco (1909 – 1930)
 • Tarraconense, El (1870 – 1872)
 • Tarraconense, El (1838 – 1838)
 • Tarraconense, El (1893 – 1893)
 • Tarragona (1917 – 1917)
 • Tarragona (1920 – 1926)
 • Tarragona agrícola (1916 – 1916)
 • Tarragona automobilista (1931 – 1931)
 • Tarragona. Edición semanal de sports (1923 – 1924)
 • Tarragona Federal (1914 – 1934)
 • Tarragona i el Camp (1934 – 1934)
 • Tarragona Municipal (1989 – 2011)
 • Tarragona Municipal. Butlletí d'Informació de l'Ajuntament (1983 – 1989)
 • Técnica y trabajo (1930 – 1959)
 • Temps, El (1929 – 1929)
 • Veu de l'Ajuntament. Butlletí d'Informació Municipal, La (1982 – 1983)
 • Veu de Tarragona, La (1913 – 1935)
 • Vida Estudiantil (1934 – 1934)
 • Vigilante Tarraconense, El (1823 – 1823)
 • Voz de la Provincia, La (1930 – 1931)
 • Voz del Pueblo, La (1914 – 1931)

Pot afinar els resultats a través de l'opció de cerca avançada.
 
     
Per a la cita de fonts hemerogràfiques: Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona: capçalera, data o dates.
La BHMT us agraeix la tramesa de qualsevol publicació derivada de la consulta dels seus fons.