PUBLICACIONS

El CA Tarragona realitza publicacions que, d’una banda ofereixen un espai on desenvolupar i visibilitzar els discursos teòrics i de mediació plantejats al llarg de la temporada i, per l’altra, recullen les actuacions portades a terme al Centre d'Art. Aquestes publicacions prenen com a punt de partida el material que les diverses accions han anat generant, per tal d’estructurar-lo, ampliar-lo i compilar-lo.Documentació
OBERT PER REFLEXIÓ LABORATORI DE TREBALL EN XARXA I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
I CULTURAL

Documentació
PUBLICACIÓ ANUAL 2012

Documentació
PUBLICACIÓ ANUAL 2013