PROGRAMES


El CA Tarragona desenvolupa cinc programes d’actuació que tenen la doble finalitat d’articular els processos que es deriven de cadascun dels projectes i d’establir una relació d’interdependència entre les accions de recerca, mediació, difusió, producció, formació i documentació.


El LABmediació desenvolupa una recerca pràctica i teòrica entorn als formats i les metodologies de treball que permeten aprofundir en els potencials i les contradiccions de les pràctiques de mediació entre l’esfera artística i la social. Es desplega articulant una relació transversal amb els altres programes.

PROJECTES RELACIONATS
VISITES
NENES, NENS
I ALTRES MONUMENTS
POSA'T A PUNT
CON/JUNTAMENT
IMMERSIONS
VISITA GUIADA
SINERGIES LOCALS POLIÈDRICA
GRUPS DE TREBALL L'ANTENA
LA CONNECTADORA
XARXA DE GESTORS I PROGRAMADORS DEL CAMP DE TARRAGONA LECTURES AMPLIFICADES D'HISTÒRIES I TESTIMONIS APROXIMACIONS
VISITES
EN RELACIÓ
APROXIMACIONS
VISITES
OBERT PER REFLEXIÓ


El programa de suport a la creació i la producció impulsa la promoció i el desenvolupament dels projectes artístics de creadors i crítics, posant especial èmfasi en aquells que activen processos de treball vinculats amb contextos no artístics.

PROJECTES RELACIONATS
SINERGIES LOCALS PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ
DEL CA TARRAGONA
CONTEXTADOR 2013

El programa de formació dóna suport tècnic i discursiu a la professionalització dels creadors, els crítics i els agents artístics del territori així com posa a l’abast del teixit social eines que fomentin una relació dialògica amb els processos artístics.

PROJECTES RELACIONATS
ESCOLA DE CALOR 2013 CENTRES D’ART, CULTURA I SOCIETAT. MITES I CERTESES
DE LA XARXA A LES XARXES BIENNAL DE VENÈCIA
CON/JUNTAMENT
POSA’T EN FORMA AMB L’ART CONTEMPORANI POSA'T EN FORMA AMB L'ART CONTEMPORANI SITUACIONS
AGENTS DOBLES
ESCOLA DE CALOR 2012 T'AGRADA CRITICAR?
CÒMIC RARO
DRETS D'AUTOR
I ART CONTEMPORANI
dOCUMENTA (13)
COACHING PER A ARTISTES

El programa de documentació i arxiu aplega, organitza i posa a l’abast del públic material documental sobre mediació entre pràctiques artístiques i contextos socials, sobre els projectes del Centre d’Art i sobre les arts visuals al Camp de Tarragona.

PROJECTES RELACIONATS
PUBLICACIONS OBERT PER REFLEXIÓ PUBLICACIÓ ANUAL PUBLICACIÓ ANUAL L'IRRADIADOR POLIÈDRICA