EL CENTRE
El CA Tarragona Centre d’Art és un equipament cultural públic per a la promoció de la recerca, la producció, la difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània al Camp de Tarragona. És el resultat de la cooperació entre l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


L’especificitat del CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el teixit social del territori. L'objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social a partir de fomentar la interacció dels artistes en contextos no artístics.


A través del LABmediació, el Centre d’Art impulsa la implicació de les associacions, les entitats, les institucions i la ciutadania en processos de treball i de producció artística realitzats en un marc de col·laboració complex, on sovint els objectius i els interessos no són coincidents però en el qual tant els agents com les persones i les comunitats que hi participen en treuen profit i, alhora, el procés artístic desenvolupa un diàleg crític amb les realitats amb les quals es relaciona. Aquest conjunt d'interaccions permeten al sector artístic actuar de catalitzador, generar noves sinergies i enfortir l'ecosistema cultural. És en aquest sentit que el CA Tarragona treballa per a generar valor des de la innovació i per a poder transferir els coneixements produïts a d’altres centres d’àmbit nacional, estatal i internacional.Origen


El CA Tarragona neix de la confluència d’un treball fet per les institucions i el sector artístic del Camp de Tarragona amb el procés de consolidació d’unes polítiques culturals nacionals que fa de les accions dutes a terme des dels territoris una punta de llança per a la implementació de nous equipaments que els donin servei.

 

El Centre d’Art es projecta dins del Pla Local d’Equipaments Culturals de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona. Les seves directrius són hereves del projecte artístic elaborat mitjançant un procés de treball participatiu entre representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, la Plataforma d’Artistes, l’Associació de Músics i una selecció d’agents, constituïts en Comitè impulsor, l’any 2007.

En l’àmbit nacional i amb la voluntat de situar el Camp de Tarragona dins el mapa de les arts visuals contemporànies, s’inscriu en la Xarxa de Centres d’Arts Visuals promoguda i coordinada des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies, el Bòlit-Centre d'Art Contemporani de Girona, Can Xalant Centre de creació i pensament contemporani de Mataró, Centre d’Art La Panera a Lleida, Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre a Amposta i Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat.PER A MÉS INFORMACIÓ


Oficina CA Tarragona

Pl. del Pallol, 3 

43003 Tarragona

+34 977 239 751

info@catarragona.net